ઓછી કિંમતો પર સોનું ખરીદવાનો મોકો, તમારા શહેરના સોના-ચાંદીના ભાવ

નવી દિલ્હી નવી દિલ્હી જ્યારે ગત મંગળવારની સોનીનો સમય 45,000 ની નીચે 44,971 થયો હતો.

જો ચાંદી 99 99 માં પણ પસાર થાય તો 61,250 નો સામનો કરવો પડે છે.

આજે વૈશ્વિક બુલિયન માર્કેટમાં સોનાની કિંમત 1,733 ડોલર પ્રતિ ડોલર પ્રતિ ટ્રોય રહેતી હતી જ્યારે ચાંદનીનું સ્થાન 23.36 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય હતું.

આજે અમદાવાદની સોનીની સોંપણી વધુ 100 સવારી ઘટીને પ્રતિદિન 10 વાગ્યે 48,100 થઈ હતી. આ રીતે વિતેલ છ દિવસની મંદી હોમઆંગણે સોનાની કિંમત પ્રતિજ્ ગ્રામા 10 દિવસ દીઠ 1500 સ્થાનિક કચેરીમાં આજે સોમવારના દિવસે પણ ચંદી મક્કમ એક કિર્ગીની કિંમત 64,500 સપનામાં સ્થિર રહી હતી.

કોર્નસાઇઝ ડેલ્ટા વેરિએન્ટનો ડર અને અમેરિકાની ઇન્ફ્લેશ ડેટાની જાહેરાત પૂર્વે બુલિયનમાં બે દિવસની મંદી બાદ વિદેશી બજારમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. આજે વૈશ્વિક બજારમાં 10 ડોલરનો સુધારો 1740 ડોલર પ્રતિ ટ્રોયી ઉપર ટ્રેડ ચાલુ રહેશે. 23.42 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔન્સમાં રહેતી હતી. વાયદા બજારની વાત કરવામાં આવી હતી તો ચાંદીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો નર્માની ચાન્સ 62500

આર્ટિકલ શેર કરો:

Leave a Reply

Your email address will not be published.