સસ્તામાં મકાનો કે દુકાનો ખરીદવી છે એ પણ લોન લઇને તો PNB આપી રહી છે સૌથી મોટો મોકો, 29મી સુધી ઉઠાવો આ લાભ

જો તમે ઘર અથવા દુકાન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો દેશની બીજી સૌથી મોટી સરકારી બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક તમને આ તક આપી રહી છે. ખરેખર, પી.એન.બી. નિવાસી, વ્યવસાયિક મિલકતોની દેશવ્યાપી ઓનલાઇન મેગા ઇ-ઓક્શન (હરાજી) કરવા જઈ રહી છે. 15 અને 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ હરાજી પારદર્શક રીતે કરવામાં આવશે. ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે તમે આ સંપત્તિની હરાજીની પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે ભાગ લઈ શકો છો અને તેને ખરીદી શકો છો ..

આ સંપત્તિને કારણે આ હરાજી કરવામાં આવી રહી છે:

બેંકની સંબંધિત શાખાઓએ આ વિશે અખબારોમાં જાહેરાત આપી છે અને પીએનબીએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલથી પણ માહિતી આપી છે. જે સંપત્તિઓ ઇ-હરાજીમાં થવા જઈ રહી છે તે તે લોકોની મોર્ટગેજ પ્રોપર્ટી છે જેઓ બેંકની લોન ભરપાઈ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને હવે પીએનબી તેમની પાસેથી બાકી રકમ વસૂલવા માટે આ સંપત્તિની હરાજી કરવા જઈ રહી છે. આને કારણે, આ સંપત્તિની હરાજી કરવામાં આવી રહી છે: બેંકની સંબંધિત શાખાઓએ આ વિશે અખબારોમાં જાહેરાત આપી છે અને પીએનબીએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલથી પણ માહિતી આપી છે.જે સંપત્તિઓ ઇ-હરાજીમાં થવા જઈ રહી છે તે તે લોકોની મોર્ટગેજ પ્રોપર્ટી છે જેઓ બેંકનું ઋણ ચુકવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને હવે પીએનબી તેમની પાસેથી લેણાં વસૂલવા માટે આ સંપત્તિની હરાજી કરવા જઈ રહી છે.

આને કારણે, આ સંપત્તિની હરાજી કરવામાં આવી રહી છે: બેંકની સંબંધિત શાખાઓએ આ વિશે અખબારોમાં જાહેરાત આપી છે અને પીએનબીએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલથી પણ માહિતી આપી છે. જે સંપત્તિઓ ઇ-હરાજીમાં થવા જઈ રહી છે તે તે લોકોની મોર્ટગેજ પ્રોપર્ટી છે જેઓ બેંકનું ઋણ ચુકવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને હવે પીએનબી તેમની પાસેથી લેણાં વસૂલવા માટે આ સંપત્તિની હરાજી કરવા જઈ રહી છે.

આર્ટિકલ શેર કરો:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *