જાણવા જેવું

આ મોડેલે દેશી સ્ટાઇલ માં કરાવ્યું ફોટો શૂટ: મજેદાર ફોટાઑ જોઈ ને ફેન્સના મોઢા…

નવા કોન્સેપ્ટમાં પ્રકાશન ફોટોઆર્ટિસ્ટ આ સમાજ સાથે સામાજિક મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે. હવે આ પ્રકારની દેશી શૈલીની રચના સામાન્ય બની રહી છે.

કેટલાક ફોટોશૂટ એક મોડલે કર્યા છે. ફોટોમાં મતલન ખડતી જોવા મળી રહી છે, તે શ્રીલંકન મોડલ છે. ખૂબ જ સાદા કપડા પહેર્યા હતા અને દેશી સ્ટાઈલમાં ફોટોશૂટ કર્યું હતું.

ફોટા જોવામાં આવે છે કે તે તમારા નિવાસોને બનાવીને રહી શકે છે અને રચનાત્મક ફોટામાં તેના આનંદને સારી રીતે બતાવે છે.

ઉપરના ફોટામાં, તે વાસણો બનાવવા માટે તેના પગલાથી અમલીકરણ વ્યવસ્થા કરી શકાય છે. આ સામાજિક સમાજ પણ કરી રહ્યાં છે મીડિયા પર ખૂબ જ મચાવી રહી છે અને લોકો ફની કમેન્ટ કરી રહ્યાં છે.

નીચેના ફોટામાં, ચિત્રકાર દ્વારા ક્લિક કરો, આ મોડેલ પાવડાની ઉપયોગ ભેળવી રહ્યું છે. લોકો આ ફોટોગ્રાફર થીમના ખૂબ વખાણ કરી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *